Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By vanvu_tran
#646964 Mình có 1 rắc rối, muốn nhờ các bạn giúp đỡ

Chả là cái lịch sử chat skype của mình sau 2-3 lần đăng nhập là bị xóa sạch, trong khi trong mục cài đặt mình đã chọn "keep history for forever"

Sau đó mình có dùng Uninstaller để tháo skype, xóa hết các mục còn sót trong program file, program data và mục skype trong Roaming. Xong cài lại thì lại thấy lịch sử chat cũ của mình xuất hiện trở lại. Nhưng hôm sau nó cũng lại mất

Vì vậy mỗi lần muốn xem lịch sử chat là phải tháo skype, rồi cài lại. hic

Bạn nào biết cách khắc phục cho lịch sử chat không bị mất đi thì giúp mình với nhé.

Thank trước
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement