Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Arryo
#645035 máy mình nó báo cái này :No suitable decoder module:

VLC does not support the audio or video format "undf". Unfortunately there is no way for you to fix this.

giờ nháy đúp chuột không vào được nữa.mọi người chỉ mình cách khắc phục với
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement