Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By fire_hieu
#643613 Mọi lần em cài cad 2007 vẫn bình thường, tự nhiên lần này cài lại báo lỗi thế này:


'' Error 1935.An error occurred during the installation of assembly


'Microsoft.MSXML2,version="4.20.9818.0",processorA rchitecture


="x86",publicKeyToken ="6bd6b9abf345378",type="win32".


Please refer to Giúp and Support for more information.


HRESULT:0x800736CC ''


em đã cài windows lại mấy lần mà không khắc phục được lỗi này, em đang dùng windows 7, cài windows xp cũng không ăn thua. Cài cả NET.Framework 3.5 rồi cũng không ăn thua gì.


Mong các bạn giúp đỡ !

ngồi sửa cả buổi chiều không được,
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement