Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By hongquan842001
By ctdesuong
#643689 Bước 1 : Mở Resource Hacker => Thẻ File => Chọn Open.


Bước 2 : Tìm đến đường dẫn : C:\Windows\System32\en-US\winlogon.exe.mui => Open (Thẻ File of type chọn All Files)


Bước 3 : Tìm tới key 63/1033


Bước 4 : Sửa tên => Compile Script


Bước 5 : Ấn dấu X => Chọn Yes => Chọn đường lưu là Desktop.


Bước 6 : Truy cập đến C:\Windows\System32\en-US\winlogon.exe.mui => Xóa winlogon.exe.mui bằng phần mềm Unlocker.


Bước 7 : Kéo thả File ngoài Desktop vào đường dẫn C:\Windows\System32\en-US\ => Reset lại máy là xong.
By thien_hoang_minh_tri_tphcm050790
#643693 à, làm được rui, tại mk dùng phiên bản cũ. ua mà làm thế nào đổi file mình sữa vs file gốc z mấy mem
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement