Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By muaxuantrang_14
#642664 Ngày trước mình có sử sử dụng code check của pa ở file (whoisservers.php)

Nhưng bjo link die nên website mình không chekc dc domain .vn/

Các cao thủ chỉ giúp với.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By thienthantuyet_www91
By thyhang159
#642678 Ngày trước mình có sử sử dụng code check của pa ở file (whoisservers.php)

Nhưng bjo link die nên website mình không chekc dc domain .vn/

Các cao thủ chỉ giúp với.

Bạn thử chèn cái này vô!
Code: .vn|https://manage.giaiphapcong.vn/whoisvn.php?domain=|HTTPREQUEST-false
.com.vn|https://manage.giaiphapcong.vn/whoisvn.php?domain=|HTTPREQUEST-false
.net.vn|https://manage.giaiphapcong.vn/whoisvn.php?domain=|HTTPREQUEST-false
.biz.vn|https://manage.giaiphapcong.vn/whoisvn.php?domain=|HTTPREQUEST-false
.edu.vn|https://manage.giaiphapcong.vn/whoisvn.php?domain=|HTTPREQUEST-false
.org.vn|https://manage.giaiphapcong.vn/whoisvn.php?domain=|HTTPREQUEST-false
.info.vn|https://manage.giaiphapcong.vn/whoisvn.php?domain=|HTTPREQUEST-false
.gov.vn|https://manage.giaiphapcong.vn/whoisvn.php?domain=|HTTPREQUEST-false
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement