Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By thuyphuong2310
#638465 Cho mình hỏi để gõ đoạn văn bản như trong ảnh thì nên làm thế nào.

Nếu làm table thì các gõ tới giới hạn sau của cột thì chữ không tự xuống dòng mà còn lấn cả cột đi theo

Còn nếu làm Column thành 3 column thì phải thêm 2 đường thẳng 2 bên, vì đây là giáo án nên hầu hết toàn 3 cột như vầy cả, kéo 2 đường thẳng thì rất lâu

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By trangkhuyet_ty
#638557 Cho mình hỏi để gõ đoạn văn bản như trong ảnh thì nên làm thế nào.

Nếu làm table thì các gõ tới giới hạn sau của cột thì chữ không tự xuống dòng mà còn lấn cả cột đi theo

Còn nếu làm Column thành 3 column thì phải thêm 2 đường thẳng 2 bên, vì đây là giáo án nên hầu hết toàn 3 cột như vầy cả, kéo 2 đường thẳng thì rất lâu
Cái này là do cách định dạng cột trong bảng thôi.

1. Đầu tiên bạn tạo bảng 3cột 3hàng

2. Dòng đầu bạn nhập tên cột như muốn

Dòng 2 bạn dùng lệnh Merge cells biến hàng1 ở cột 1+2 thành 1 hàng

2. Dòng 3 bạn dùng lệnh Split Cells: gộp 2cột 1+2 tạo thành 3cột 1 hàng

Sau đó bạn lại dùng lệnh Merge cells như trên để tạo các định dạng cột mong muốn
By o0o3c0nkuao0o
#638558 Cái này là do cách định dạng cột trong bảng thôi.

1. Đầu tiên bạn tạo bảng 3cột 3hàng

2. Dòng đầu bạn nhập tên cột như muốn

Dòng 2 bạn dùng lệnh Merge cells biến hàng1 ở cột 1+2 thành 1 hàng

2. Dòng 3 bạn dùng lệnh Split Cells: gộp 2cột 1+2 tạo thành 3cột 1 hàng

Sau đó bạn lại dùng lệnh Merge cells như trên để tạo các định dạng cột mong muốn tks bạn nhưng ý mình hỏi tức là khi bạn nhập 1 dòng quá kích thước của cột thứ 1 chả hạn, ví dụ bạn ấn bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb liên tục

thì nó sẽ không tự xuống dòng khi hết cột 1 mà nó cứ đẩy dài cột 1 đi (bạn hãy thử xem ), lấn chiếm kích thước của cột 2 và cột 3. Liệu có cách nào để cố định cột, không cho nó thay đổi theo độ dài văn bản được không?
By camhapt
#638559 tks bạn nhưng ý mình hỏi tức là khi bạn nhập 1 dòng quá kích thước của cột thứ 1 chả hạn, ví dụ bạn ấn bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb liên tục

thì nó sẽ không tự xuống dòng khi hết cột 1 mà nó cứ đẩy dài cột 1 đi (bạn hãy thử xem ), lấn chiếm kích thước của cột 2 và cột 3. Liệu có cách nào để cố định cột, không cho nó thay đổi theo độ dài văn bản được không? Như bạn nói thì đơn giản rồi. Sau khi tạo bảng, bạn bôi đen toàn bộ rồi chọn: Auto fixed column width thì nó sẽ không bị đẩy chắn cột đi như bạn nói nữa
By Lucky_BoyHD
#638560 Như bạn nói thì đơn giản rồi. Sau khi tạo bảng, bạn bôi đen toàn bộ rồi chọn: Auto fixed column width thì nó sẽ không bị đẩy chắn cột đi như bạn nói nữa
oh yeah! tks bạn nhiều lắm
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement