Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Henson
#637539 ban đầu khi mình cài VMware 9.0.2 thì bị lỗi MSI failed

sau đó mình làm theo cách này để tiến hành cài đặt
mình chạy file .msi như hướng dẫn trên thì bị lỗi như trên hình

mình cũng thử search google nhưng không tìm ra cách giải quyết

mong mọi người giúp mình
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By luubichtram1993
#637540 1- Bạn thử cách này xem sao:

- Del thư mục VMware ở C:\Program Files\Common Files

- Del thư mục VMware ở C:\Users\tên\AppData\Local

- Run -> gõ Regedit -> OK

- Edit -> Find... -> Cửa sổ Find, gõ vào Find what để tìm "vmware workstation.exe"/"vmware player"

- Delete key ("C:\Users\tên\AppData\Local\Temp\vmware_13087 810 33\vmwa*re workstation.exe")

- Xong cài lại VMware.


2- Nếu cài lại không được, có lẽ file setup bị lỗi, nên kiếm trang download có chất lượng để tải.
By Gerrell
#637541 1- Bạn thử cách này xem sao:

- Del thư mục VMware ở C:\Program Files\Common Files

- Del thư mục VMware ở C:\Users\tên\AppData\Local

- Run -> gõ Regedit -> OK

- Edit -> Find... -> Cửa sổ Find, gõ vào Find what để tìm "vmware workstation.exe"/"vmware player"

- Delete key ("C:\Users\tên\AppData\Local\Temp\vmware_13087 810 33\vmwa*re workstation.exe")

- Xong cài lại VMware.


2- Nếu cài lại không được, có lẽ file setup bị lỗi, nên kiếm trang download có chất lượng để tải. ở bước 1, em không tìm thấy các thư mục VMware ở ổ C hay các key trong regedit hết a ơi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement