Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By timban_1919
#630774 Tình hình là khi mình kich vô open with , mình đã mở nhầm vào file explorer.exe, nên giờ máy mình không còn mở được các chương trình và phần mềm nữa,

tìm trên mạng cách khắc phục nó toàn hướng dẫn là vào regetdit gì đó, mà trong khi em không mỡ dc các file và chương trinh nữa kể cả regetdit

Ai có cách khắc phục lỗi open with nàygiúp mình với (

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By vuabongdem113
#630775 Bạn kich lai open with, choose program, select the prog from a list.. rồi chọn lại cho đúng.
By Burtt
#630776 Như vậy bạn đã biết cách chỉnh sửa registries nhưng không mở được Registry Editor? Bạn theo cách sau:

1. Bật Task Manager (Ctrl+Shift+Esc), click vào File, giữ phím Ctrlclick New Task (Run).

2. Cửa sổ Command Prompt được tự động mở ra. Bạn nhập Regedit.exe để mở Registry Editor.

3. Bạn cần chỉnh sửa 2 khoá sau:

- HKEY_CLASSES_ROOT\.exe, sửa giá trị Default thành exefile.

- HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command, sửa giá trị Default thành "%1" %*.
By be.always
#630777 Như vậy bạn đã biết cách chỉnh sửa registries nhưng không mở được Registry Editor? Bạn theo cách sau:

1. Bật Task Manager (Ctrl+Shift+Esc), click vào File, giữ phím Ctrlclick New Task (Run).

2. Cửa sổ Command Prompt được tự động mở ra. Bạn nhập Regedit.exe để mở Registry Editor.

3. Bạn cần chỉnh sửa 2 khoá sau:

- HKEY_CLASSES_ROOT\.exe, sửa giá trị Default thành exefile.

- HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command, sửa giá trị Default thành "%1" %*. bạn nói click vào file , ý bạn là file nào
By barbie_luv_9x
#630780 chủ topic làm được chưa? Bạn chụp cái hình file mà bạn open with nhầm cho mình xem thử được không? chỗ chose program gì ấy trong open with ák, mình chọn nhầm explorer.exe nên giờ tất các file trong máy tính mình có dạng exe đều mở không dc
bạn để ý mấy biểu tưởng trên thanh taskbar ấy
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement