Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By tracych0u90
#630746 Bản vTiger 5.2.1 được nâng cấp với nhiều chức năng mới, (quản lý tài sản, quản lý dự án, hỗ trợ chức năng SMS,Mobile API...).Các gói ngôn ngữ tiếng Việt cũ chưa đầy đủ, gây lỗi khi truy cập vào các module mới, Chúng tui đã tạo dịch các module mới này sang Tiếng Việt, sử dụng gói việt hóa vtiger 5.1.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Hướng dẫn cài đặt:

Đăng nhập với quyền admin, vào Setting-> Module Manager


Chọn Tab: Custom Modules. -> "Import New"

Chọn gói VtigerCRM_Vietnamese5.2.1_VS_Group.zip rồi Import

Hướng dẫn chỉnh sửa để set Tiếng Việt là ngôn ngữ mặc định khi sử dụng vtigerCRM

.............................


Link chi tiết và download free tại đây:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By [email protected]
#630765 Bác này show hàng, nhưng chú kia có cho download đâu, mặc dù đòi hỏi đăng ký thành viên, đăng ký xong vẫn xin mời liên hệ .... --> Chào hàng cạnh tranh quá!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement