Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By vietthanhpv
#629878 Tình hình là mấy bữa nay em vẫn dùng Skype để đt cho người thân bình thường, tự nhiên bữa nay nó dở chứng lên bị lỗi này:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Đã uninstall bằng YU down bản mới từ trang chủ cài lại vẫn không hết.. các bạn cao nhân giúp em với.
By yo_blog
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement