Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By nhoveem_muathu123
#629826 máy e đã cài lại win. rút hết các thiết bị usb mà nó vẫn hiện lỗi " Usb device not recognized". kiễm tra trong "manager" thì nó hiện tam giác màu vàng "device unknown". e đã dùng "DeviceWin8" xóa các driver không hoạt động mà nó vẫn hiện "device unknown". update win, dùng mọi cách mà vẫn không được, em không biết lỗi gì nữa. Mong AE giúp đỡ em vượt qua khó khăn này

Hình e có post theo link này: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Jennis
By mrala_lonely
#629984 Code: http://ket-noi.com/forum/f130/usb-device-not-recognized-windows-does-not-recognized-it-cuu-em-voi-may-pro-oi-637619.html
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement