Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By hongkieusa_93
By Why_Not
By ha_dangyeu
#627709 Bạn sử dụng Photoshop ấy. Và dùng "Drop Shadow" để tạo đường viền như trên.

Download Photoshop CS5 + Hướng dẫn cài đặt (Kèm hình minh hoạ)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement