Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By truc_linh_11689
#627661 Máy mình không hiểu sao mấy hôm gần đây bị lỗi màn hình xanh liên tục

Check file dump thì thấy báo lỗi do ntoskrnl.exe

Ai có cách khắc phục mong chỉ giúp mình

Thank all !!!

P/S : Đã cài lại windows và quét virus các kiểu

Đây là file minidump
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nếu có gì phạm quy mong mod cho topic sống sót đến khi có được câu trả lời
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online