Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Jantis
#626351 E có chơi LMHT. Lúc trc vẫn vào bt. Nhưng mấy hôm nay vào thì nó hiện ra cái bảng security alert viết là revocation information for security certificate for this site is not available. Do you want to proceed. Nếu yes thì vẫn chơi được nhưng cái bảng hiện ra khá là khó chịu. Mong được giúp đỡ
By justpur
By Coman
#626358 Bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơi không ? Mình chưa rõ lắm
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement