Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ngocphan_91
#626078 Em Đang dùng BB FlashBack Pro 4 cho hỏi làm thế nào để thu được cả âm thanh trên windows khi đang quay màn hình
By honey85vn
#626087 - D-Click vào icon BB FlashBack Pro 4 Recorder

- Cửa sổ Welcome, chọn Record your screen

- Cửa sổ BB FlashBack Pro Recorder, check vào Record Sound
By tochuyen_68
#626088 - D-Click vào icon BB FlashBack Pro 4 Recorder

- Cửa sổ Welcome, chọn Record your screen

- Cửa sổ BB FlashBack Pro Recorder, check vào Record Sound Em cũng đã là vậy từ trước rồi nhưng khi quay xong thì chả thấy tiếng gì là sao hay phải làm gì nữa
By thanhphuong_11788
#626089 Em cũng đã là vậy từ trước rồi nhưng khi quay xong thì chả thấy tiếng gì là sao hay phải làm gì nữa Cậu dùng Action ấy! Chất lượng quay mang hình tuy không tốt nhưng quay được âm thanh Windows.

Còn nếu muốn tốt cậu dùng Camtasia studio 8.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement