Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Liwanu
#625559 Sau khi mình down phần mềm từ điển LONGMAN về và cài đặt thì máy báo "the program can't start because nspr4.dll missing from computer.Try reinstalling the program to fix this problem." bạn nào biết cách khắc phục xin giúp mình với!
By ngoc_xinh_nl
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement