Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By thoi.trang0nline
#625533 - Hiện tại em đang định làm cái video CF vì rảnh quá.

- Lên mạng người ta sử dụng Sony Vegas 9.0 để làm nên em cũng tải về

- Tải về. Đến cái lúc càithì máy nó hiện lỗi này

16 bit MS-DOS Subsystem

C:\DOCUME~1\NHAT\APPLIC~1\SONYSE~1\64993C~1\DOTNET ~1.EXE

The NTTVDM CPU has encountenred an illegal íntruction

CS : 0574 IP:0234 OP : 63 73 73 22 3e

choose " close " to terminate the application

( Ai giúp em với em đang cần gấp

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By sam8182000
By kunk0n_koolkucki
#625599 - Anh ơi em giải nén xong rồi chạy cái đó. Chạy được phần đầu nhưng phần sau nó bảo lỗi nềy

An error occurred during the current operation

The Microsoft.NET runtime could not be initialized


Details rõ ra thỳ lỗi nó thế này

Failed to initialize the common language runtime engine. Please càithe .NET Framework (download is available from Windows Update).


- Chán quá trời t
By kimson65
#625600 Bạn lên mạng tìm netframework rồi down về và cài đặt vào máy nhé
Kết nối đề xuất: