Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ngocban60
#623236 Mình đã tạo 2 acc trong outlook 2010 nhưng vấn đề ở đây là mình không tách rời mail của mỗi account để check riêng theo từng nhóm được mà tất cả new mail của 2 account trên đều save vào inbox chung nên không tiện khi sử dụng

Vậy bạn nào biết cách để check mail trong outlook riêng biệt theo từng acc thì chỉ giúp mình với. và sau khi tách inbox của 2 mail ra rồi thì làm sao để tách những mail cũ của 2 mail wa đúng inbox của nó.

thanks các bạn trước.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement