Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By tructhanh_0918
#621831 Vâng! Thưa các bạn trong Frum...đã có rất nhiều bài viết ██▓ iolo System Mechanic Professional ® v1x.x

...Nhưng vì sao phải có thêm một bài viết mới trong hàng trăn nghìn bài viết mỗi ngày khi mà ai cũng biết !!!

Mình xin đi thẳng vào vấn đề chính luôn... trong frum đã có nhiều cách cài đặt và hướng dẫn thành công ██▓ iolo System Mechanic Professional ® v v10.x Nhưng khi up hay nâng cấp lên....thường hay bị lỗi hay die key hoặc block...key nguyên nhân là vì sao ...??? Chắc đây là vấn đề nhiều Bạn thắc mắc và hỏi nhiều nhất trong Frum !Lúc đầu Mình cũng gà như các bạn không làm sao nâng cấp lên được....Nhưng trong quá trình cài đặt và phải khởi đông lại máy hết 15 lần thì Mình mới biết nguyên nhân vì sao ??? Họ cài lên được mà Mình không làm được

Và đây là kinh nghiệm Mình muốn Share cho các bạn trong Frum....
P/s: Ðây là kinh nghiệm của Mình nếu các bạn có ý kiến gì thì đừng chém Mình nha (Vì vì lợi ích cộng đồng trong Frum Vn-Z0om )

các bạn cần tải về ...

1. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ( Đây là phần mềm mà mình đã lựa chọn rất kỹ để nâng cấp lên ® v11.7.15 ...Điều này rất quan trọng khi cài đặt Mình đã thử cài đặt hầu hết iolo System Mechanic Professional ® v v10.6.x, ® v v10.7.x,® v v10.8.x... Nhưng khi up hay chèn hay cài đặt v11.7.15 đều thất bại )

==> Bạn cần tải đúng Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! thì mới thành công cao....

2. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ( Phần mềm mà bạn muốn nâng cấp )

3. MBGBG-86UYW-4ZARYUUAFH - Key Bản Quyền Đến 2020 (Cái này thì chắc Bạn nào cũng biết rùi )

Cách cài đặt ...██▓ iolo System Mechanic Professional ® v v10.5.x đã có nhiều Bạn hướng dẫn các bạn tham khảo:


Hay Bài viết của

Lưu ý của Mình ở đây là:
- Thêm dòng sau vào hosts : Code: 127.0.0.1 svc.iolo.com
127.0.0.1 192.43.244.18 Cách sửa file host

1. Bấm tổ hợp phím Windows + R

2. Đánh %windir%/system32/drivers/etc vào ô open

3. Copy hosts ra Desktop

3. Mở file hosts bằng notepad.

4. Paste 2 dòng host ở bài đầu vào

5. Save lại và chép đè file cũ(nên tắt antivirus đi vì một số AV sẽ chặn việc sửa host)


- Tiến hành cài đặt và Cr-ack (ko có kết nối mạng)

- Khi nhập key cho v.10.5.x bắt buộc dùng key này điền để có hạn dùng đến 2020: MBGBG-86UYW-4ZARYUUAFH


- Khi các bạn cài đặt xong mở mạng và không được Check for product check update (Lưu ý nha các bạn )
- Điều qua trọng nhất là ở đây ! làm sao để xuất hiện dòng:
System Mechanic Professional is Configured for Ongoing Service
các bạn phải vào file host xóa dòng Code: 127.0.0.1 svc.iolo.com rùi save Điều này rất quan trọng nó sẽ hiện ra dòng
System Mechanic Professional is Configured for Ongoing Service Khi bạn xóa dòng này trong file host 127.0.0.1 svc.iolo.com
- Tiếp tục cài đặt ██▓ iolo System Mechanic Professional ® v11.7.15 ( cứ ấn YES cho SMP xóa ,khởi động lại máy và thiết lập v.11 mới , khi cài đặt sẽ hiện 3 lựa chọn:

1) - Mua key

2) - Bạn có key

3) - Bạn dùng thử


- Chọn có key (dòng th.2) và dùng key : MBGBG-86UYW-4ZARYUUAFH điền vàoLúc này key của Bạn được nhận không bị die hay block nữa ....Chúc các bạn Thành Công ...mà chắc chắn sẽ Thành công ...


Và nếu trong quá trình làm các bạn bị lỗi này


Thì làm như sau :

Bấm tổ hợp phím windows + R gõ lệnh regedit.exe

Vào HKEY_CURRENT_USER\software\ ,delete những gì có iolo, kiểm tra file hosts xem có iolo Mechanic xoá luôn sau đó khởi động pc tiến hành setup lại.hay các bạn cài đặt không được phần mềm thì khởi động lại máy tính nha Các Bạn...

Nếu các bạn có kinh nghiệm gì hay bài của Mình thiếu sót j Mong các bạn bổ sung nha !!! Thanks
By gau2dau
By nolak.1102
#621983 Đúng đó bạn phải xóa cái file host thì mới xuất hiện dòng
System Mechanic Professional is Configured for Ongoing Service
By Kameron
#621986 ai cho mình xin file Cr-ack đi, link file Cr-ack ở các topic die hết rùi :v Nằm ở trong file rùi bạn bạn tải về giải nén ra thui...
By bunbozoheo
#621987 -:d--:d--:d- vâng! thưa các bạn trong frum...đã có rất nhiều bài viết ██▓ iolo system mechanic professional ® v1x.x

...nhưng vì sao phải có thêm một bài viết mới trong hàng trăn nghìn bài viết mỗi ngày khi mà ai cũng biết !!! -:d-

mình xin đi thẳng vào vấn đề chính luôn... Trong frum đã có nhiều cách cài đặt và hướng dẫn thành công ██▓ iolo system mechanic professional ® v v10.x nhưng khi up hay nâng cấp lên....thường hay bị lỗi hay die key hoặc block...key nguyên nhân là vì sao ...??? Chắc đây là vấn đề nhiều bạn thắc mắc và hỏi nhiều nhất trong frum !lúc đầu mình cũng gà như các bạn không làm sao nâng cấp lên được....nhưng trong quá trình cài đặt và phải khởi đông lại máy hết 15 lần thì mình mới biết nguyên nhân vì sao ??? Họ cài lên được mà mình không làm được

và đây là kinh nghiệm mình muốn share cho các bạn trong frum....
p/s: ðây là kinh nghiệm của mình nếu các bạn có ý kiến gì thì đừng chém mình nha (vì vì lợi ích cộng đồng trong frum vn-z0om -:d-)

các bạn cần tải về ...

1.


( đây là phần mềm mà mình đã lựa chọn rất kỹ để nâng cấp lên ® v11.7.15 ...điều này rất quan trọng khi cài đặt mình đã thử cài đặt hầu hết iolo system mechanic professional ® v v10.6.x, ® v v10.7.x,® v v10.8.x... Nhưng khi up hay chèn hay cài đặt v11.7.15 đều thất bại )

==> bạn cần tải đúng Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! thì mới thành công cao....

2.

( phần mềm mà bạn muốn nâng cấp )

3. mbgbg-86uyw-4zaryuuafh - key bản quyền đến 2020 (cái này thì chắc bạn nào cũng biết rùi )

cách cài đặt ...██▓ iolo system mechanic professional ® v v10.5.x đã có nhiều bạn hướng dẫn các bạn tham khảo:


hay bài viết của

lưu ý của mình ở đây là:
- thêm dòng sau vào hosts : Code: 127.0.0.1 svc.iolo.com
127.0.0.1 192.43.244.18 cách sửa file host

1. Bấm tổ hợp phím windows + r

2. đánh %windir%/system32/drivers/etc vào ô open

3. Copy hosts ra desktop

3. Mở file hosts bằng notepad.

4. Paste 2 dòng host ở bài đầu vào

5. Save lại và chép đè file cũ(nên tắt antivirus đi vì một số av sẽ chặn việc sửa host)


- tiến hành cài đặt và Cr-ack (ko có kết nối mạng)

- khi nhập key cho v.10.5.x bắt buộc dùng key này điền để có hạn dùng đến 2020: mbgbg-86uyw-4zaryuuafh


- khi các bạn cài đặt xong mở mạng và không được check for product check update (lưu ý nha các bạn )
- điều qua trọng nhất là ở đây ! Làm sao để xuất hiện dòng:
system mechanic professional is configured for ongoing service
các bạn phải vào file host xóa dòng Code: 127.0.0.1 svc.iolo.com rùi save điều này rất quan trọng nó sẽ hiện ra dòng
system mechanic professional is configured for ongoing service khi bạn xóa dòng này trong file host 127.0.0.1 svc.iolo.com
- tiếp tục cài đặt ██▓ iolo system mechanic professional ® v11.7.15 ( cứ ấn yes cho smp xóa ,khởi động lại máy và thiết lập v.11 mới , khi cài đặt sẽ hiện 3 lựa chọn:

1) - mua key

2) - bạn có key

3) - bạn dùng thử


- chọn có key (dòng th.2) và dùng key : mbgbg-86uyw-4zaryuuafh điền vàolúc này key của bạn được nhận không bị die hay block nữa ....chúc các bạn thành công ...mà chắc chắn sẽ thành công ...-:d-


và nếu trong quá trình làm các bạn bị lỗi này


thì làm như sau :

bấm tổ hợp phím windows + r gõ lệnh regedit.exe

vào hkey_current_user\software\ ,delete những gì có iolo, kiểm tra file hosts xem có iolo mechanic xoá luôn sau đó khởi động pc tiến hành setup lại.hay các bạn cài đặt không được phần mềm thì khởi động lại máy tính nha các bạn...

nếu các bạn có kinh nghiệm gì hay bài của mình thiếu sót j mong các bạn bổ sung nha !!! Thanks-:d-
By thejedi203
#621988 Cái này là kinh nghiệm mình đúc kết lại được sau 15 lần khởi động lại máy liên tục nên mới post bài cẩn thận chi tiết cho các bạn
By Frasier
#621990 Nằm ở trong file rùi bạn bạn tải về giải nén ra thui... file Cr-ack hình như mình bị window blacklist rùi, lúc đầu tải về quên tắt AV


bây giờ tải lại không được nữa, dù đã tắt tất cả AV của window và soft

có cách nào unlock cái blacklist đó không bạn, chẳng lẽ cài lại windows sao
Kết nối đề xuất: