Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By dinhquyhf
#621825 Máy tui không hiểu sao khi mở Worrd báo: File Conversion- SAWord.dot, click OK lại nổi: The add in template is not valid. (C:\...\Startup\~$AWord.dot) là bị lỗi gì các bạn? cách khắc phục? tui đã cài lại officice vẫn bị. Mong các bạn giúp đỡ. Cảm ơn.
By Howe
#622040 Máy tui không hiểu sao khi mở Worrd báo: File Conversion- SAWord.dot, click OK lại nổi: The add in template is not valid. (C:\...\Startup\~$AWord.dot) là bị lỗi gì các bạn? cách khắc phục? tui đã cài lại officice vẫn bị. Mong các bạn giúp đỡ. Cảm ơn. Máy em cũng bị vậy này!!!

Bác vào Documents and Settings -> Adminitrator ->Application Data -> Microsoft -> word -> start up rồi xóa cái file $Aword.dot đi.

Em xóa xong thấy nó không hiện lên nữa. Chúc bác may mắn giống em
By tiamo_yuna
#622041 Máy tui không hiểu sao khi mở Worrd báo: File Conversion- SAWord.dot, click OK lại nổi: The add in template is not valid. (C:\...\Startup\~$AWord.dot) là bị lỗi gì các bạn? cách khắc phục? tui đã cài lại officice vẫn bị. Mong các bạn giúp đỡ. Cảm ơn. Lúc trước file word của bạn là word 2007 giờ mở trên 2003 nên vậy.Bạn lên mạng search phần mềm conversion đọc office 2007 cài vào là ok hay bạn cài office 2007 là sử dụng ok
By ngoi_trongtoalet_thet_gao_ten_em
#622042 Máy em cũng bị vậy này!!!

Bác vào Documents and Settings -> Adminitrator ->Application Data -> Microsoft -> word -> start up rồi xóa cái file $Aword.dot đi.

Em xóa xong thấy nó không hiện lên nữa. Chúc bác may mắn giống em nhưng khi vào thì không thấy file $Aword.dot...vậy phải làm sao ạ...mấy bác chỉ nhanh dùm...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement