Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By yox_nox
#621341 em có đồ án môn học cần sử dụng các công cụ ẩn dữ liệu để ẩn một thông điệp (message) vào trong đoạn video.

Mã hóa đoạn video đã ẩn dữ liệu và gửi cho một người khác để giải mã. Vậy nên em sử dụng phần mềm nào vậy mấy bác !!!
By anhsangxanh_kt227
By chimcucku7
#621435 em có đồ án môn học cần sử dụng các công cụ ẩn dữ liệu để ẩn một thông điệp (message) vào trong đoạn video.

Mã hóa đoạn video đã ẩn dữ liệu và gửi cho một người khác để giải mã. Vậy nên em sử dụng phần mềm nào vậy mấy bác !!! Lên cả Dien dan để hỏi luôn.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement