Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By tuan_da
#621318 mình muốn mọi người chỉ mình cách cài đặt sao cho mỗi lần mở mc word 2010 thì font chữ mặc định là times new roman và kiểu chữ là heading 1


như vậy nè. thank tất cả sự giúp đỡ của mọi người
By Enno
#621450 Bạn làm theo cách này:

- Mở Word 2010

- Ctrl+D. Ở thẻ "Font" chọn Font & Size tùy ý

Click on Set As Default --> Check on "All documents based on the...?" --> OK.


- Ctrl+D. Ở thẻ "Advanced". Check on "Kerning for fonts": thay đổi số giống như Size:

Click on Set As Default --> Check on "All documents based on the...?" --> OK.
By Nicky
#621457 Bạn làm theo cách này:

- Mở Word 2010

- Ctrl+D. Ở thẻ "Font" chọn Font & Size tùy ý

Click on Set As Default --> Check on "All documents based on the...?" --> OK.


- Ctrl+D. Ở thẻ "Advanced". Check on "Kerning for fonts": thay đổi số giống như Size:

Click on Set As Default --> Check on "All documents based on the...?" --> OK. Cảm ơn bạn rất nhiều!!!!!!!!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement