Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By tuanthanh872008
#620672 Mình mới cài lại win, thế nhưng RSS trong Outlook bị lỗi thế này. Bác bào giúp với.


Trước khi cài mình sao lưu dữ liệu Oullook lại A.pst (Có cả mail và RSS). Sau đó, cài windows xong mình import lại file A.pst này vào outlook. Hix, email vẫn còn nhưng cái RSS không còn nhận dữ liệu nữa.

Mình lại remove file A.pst ra. Đăng ký RSS lại từ đầu thì nó báo lỗi: Đã đăng ký rùi.


Lại import A.pst vào . Lúc này Outlook chỉ nhận 5/2x các RSS mình đã đăng ký.

Làm vài lần vẫn vậy. Hix, các bạn giúp mình với!!!!! Làm mới không được mà lấy cái cũ cũng không xong.!
By huongthuy_icb
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement