Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Ma_nu
#620648

connection to application object failed. Ensure that no program modules have been detected.

Lỗi nó như này phải làm thế nào vậy các bác. Giúp e lẹ nhé chứ e bó tay rồi gỡ ra cài lại = uninstaller rồi :surrender:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement