Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Farquarson
#619945

E thắc mắc k hiểu là socket 988B rPGA là loại gì?

K hiểu Bus của RAM là bao nhiêu? có lẽ là 667 nhưng k hiểu là DDRAM 3 nhưng bus lại có 667 nghe lạ quá. k lẽ thằng CPUz lại sai.

Mấy pro giúp với.
By hong_sjunhen
#619953

E thắc mắc k hiểu là socket 988B rPGA là loại gì?

K hiểu Bus của RAM là bao nhiêu? có lẽ là 667 nhưng k hiểu là DDRAM 3 nhưng bus lại có 667 nghe lạ quá. k lẽ thằng CPUz lại sai.

Mấy pro giúp với. Đầu tiên là bạn phải up lại cái ảnh lên cho nó rõ ràng đã.
By mattroimocphiadong_87
#619954 Ram bạn là RAm 3 buss 1333 ( 665.2*2 ~ 1333)

còn cái socket 9888 kia thì mình không hiểu lắm.

Hóng bác nào vào giải thích
E thắc mắc k hiểu là socket 988B rPGA là loại gì?

K hiểu Bus của RAM là bao nhiêu? có lẽ là 667 nhưng k hiểu là DDRAM 3 nhưng bus lại có 667 nghe lạ quá. k lẽ thằng CPUz lại sai.

Mấy pro giúp với.
By namdinh
#619955

E thắc mắc k hiểu là socket 988B rPGA là loại gì?

K hiểu Bus của RAM là bao nhiêu? có lẽ là 667 nhưng k hiểu là DDRAM 3 nhưng bus lại có 667 nghe lạ quá. k lẽ thằng CPUz lại sai.

Mấy pro giúp với. Có rồi đấy bạn gì ơi
By nuhocsinh_111
#619956 bạn giải thích rõ hơn được k? tại sao 665.2 lại x2 là sao? mình thấy max bandwith là 667 Mhz mà bạn?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement