Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Hadrian
#619636 Tình hình là sau khi đọc và tìm hiểu thì e thấy HD 4000 quá vượt trội so với HD family mà e đang dùng nên đánh liều vào xin cái bác xem bác nào có thì share cho e với ạ
By Bearach
#619839 Tình hình là sau khi đọc và tìm hiểu thì e thấy HD 4000 quá vượt trội so với HD family mà e đang dùng nên đánh liều vào xin cái bác xem bác nào có thì share cho e với ạ Card màn hình nào thì dùng driver của cái đó, không dùng lung tung được đâu bạn
By yumi.hq_blog
#619840 Dùng phần mềm này để scan driver đúng cho nó, không được râu ông nọ cắm cằm bà kia đâu nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement