Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By tieuthutapchat_712
#619246 Mình có một file .rar hết sức quan trọng, tuy nhiên mật khẩu lên tới 13 kí tự. Các soft dò pass tất nhiên là không dc, về lý thuyết nó có thể dò nhưng thời gian dò ra là một vấn đề thế kỷ, bình thường dò tới 4,5 kí tự là thấy k ổn rồi. Mong dc sự chỉ giáo của các pro!!!
By bcktooyou
By vuhuong2010
#619253 Mình có một file .rar hết sức quan trọng, tuy nhiên mật khẩu lên tới 13 kí tự. Các soft dò pass tất nhiên là không dc, về lý thuyết nó có thể dò nhưng thời gian dò ra là một vấn đề thế kỷ, bình thường dò tới 4,5 kí tự là thấy k ổn rồi. Mong dc sự chỉ giáo của các pro!!! Tìm file khác thay thế thôi bạn, đến 13 ký tự thì bó tay
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement