Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By yeunu
#618997 Chào mọi người, mình muốn hỏi cách thêm Mẫu văn bản tùy ý vào "Phần mềm Chuẩn hóa thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính". Có ai biết chỉ giúp mình với, rất cảm ơn!

Link down: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement