Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By bigq_301
#618996 Mấy pro ơi cho em hỏi, máy em tự dưng thư mục Download mặc định trong User Win7 bị mất, trong giao diện explorer nó hiện hình file màu trắng, khi click vào hiển thị như vầy:
Rốt cục là lỗi ở đâu, làm sao cho cái thư mục ấy bình thường trở lại...

Thanks!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement