Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Guifford
#618973 search trên mạng mà chẳng thấy bài viết nào hướng dẫn cho ra hồn cả

nên vào đây hỏi các a e chút

ai biết làm sub rời thi vào đay hướng dẫn với, mấy cái sub đuôi srt , ass gì đó ấy, dùng sub rời cho nó tiện, dùng bản liền lắm thằng sub đếo ra gì, thinh thoảng chất lượng video lại vật vờ nên nản lắm
By [email protected]
#619140 vẫn làm sub đuôi ass...chất lượng video thì bác tìm mấy cách cover nhẹ mà chất lượng ngon ý..T vẫn chưa tìm ra cách suất video chất lượng nhạc cao
By lovely_bear199
#619143 Thế thì chỉ còn cách trên là nhanh nhất cũng chả dài gì cả nếu làm sub phim không làm kara. Phần mềm đó là "làm sub rời" còn muốn làm hardsub thì phải encode vào.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement