Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By thuyle_hfst
#618484 tình hình là mỗi lần mở WORD ra thì có message METCONV.TXT, đề nghị xem METCONV.LOG


chi tiết log là :

yes, no, mi, miles, no, 2, 0.621371192237334

All, kilometer, kilometers, yes, no, miles, miles, no, 2, 0.621371192237334

All, kilometers, kilometers, yes, no, miles, miles, no, 2, 0.621371192237334

All, km, kilometres, yes, no, mi, miles, no, 2, 0.621371192237334

All, kilometre, kilometres, yes, no, miles, miles, no, 2, 0.621371192237334

All, kilometres, kilometres, yes, no, miles, miles, no, 2, 0.621371192237334

All, cm, centimeters, yes, no, in, inches, yes, 2, 0.393700787401575

All, centimeter, centimeters, yes, no, inches, inches, yes, 2, 0.393700787401575

All, centimeters, centimeters, yes, no, inches, inches, yes, 2, 0.393700787401575anh em nào biết thì chỉ giúp? xem vào microsoft nó hướng dẫn k xử lý dc?

lỗi không lớn nhưg rất khó chịu hixhix

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By b0ykutepr0
#618486 Mình cũng bị tình tạng như vậy nè, sao không có bác nào giải cứu hết vậy???
By Lambart
#618487 down cái này về, rồi chạy cho nó fix xem sap
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

nếu như không fix được, bạn vào trang này làm theo hướng dẫn xem cách repair lại office 2007 nha
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement