Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By lon_blog
#618301 Các pro nào biết, cho mình xin phần mềm giới hạn băng thông của chính máy mình , có nghĩa là phần mềm giới hạn tốc độ internet của máy mình chứ không phải dùng trong mạng LAN. Mình kiếm trên mạng đỏ mắt mà không có, vì đang cần dùng nó cho cái D-com
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement