Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By phuongii_le
#618295 Tình hình là mình bị lỗi 1 file word. Đã thử dùng unikey + gotiengviet để fix sang unicode cũng không được. Download font các kiểu về vẫn lỗi. Có pro nào giúp được không? File của mình sử dụng tiếng Việt nhé. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!. Nhờ acc trên share.vnn.vn của 4room chút nhé. Thanks!
By want_you
By iwmwbtt
#618368 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Khi quét thử 1 đoạn text thì nó bào font courier new. Font này máy mình có rùi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement