Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By vanhuy318
#616919 TÌnh hình là em đã làm mọi cách nhưng vẫn không up ảnh lên được bác nào tài giúp e với, dưới là toàn bộ ruột gan file host

Cũng đã dùng các soft hỗ trợ như Easy Photo Uploader.........quên tên


# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.

#

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

#

# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each

# entry should be kept on an individual line. The IP address should

# be placed in the first column followed by the corresponding host name.

# The IP address and the host name should be separated by at least one

# space.

#

# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual

# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

#

# For example:

#

# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server

# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host


# localhost name resolution is handled within DNS itself.

# 127.0.0.1 localhost

# ::1 localhost


#05.199.44.156 registeridm.com

#05.199.44.16 registeridm.com

#27.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!127.0.0.1 activate.adobe.com

127.0.0.1 practivate.adobe.com

127.0.0.1 ereg.adobe.com

127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com

127.0.0.1 wip3.adobe.com

127.0.0.1 3dns 3.adobe.com

127.0.0.1 3dns 2.adobe.com

127.0.0.1 adobe dns.adobe.com

127.0.0.1 adobe dns 2.adobe.com

127.0.0.1 adobe dns 3.adobe.com

127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com

127.0.0.1 activate sea.adobe.com

127.0.0.1 wwis dubc1 vip60.adobe.com

127.0.0.1 activate sjc0.adobe.com

127.0.0.1 wwis dubc1 vip60.adobe.com

127.0.0.1 adobeereg.com

127.0.0.1 adobe.activate.com127.0.0.1 activate.adobe.com

127.0.0.1 practivate.adobe.com

127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com

127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com


173.252.100.26 facebook.com

173.252.101.26 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69.171.228.24 login.facebook.com

69.171.228.24 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.100.27 upload.facebook.com

173.252.100.27 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.100.27 graph.facebook.com

69.171.242.27 pixel.facebook.com

69.171.224.42 apps.facebook.com


173.252.110.27 facebook.com

66.220.158.27 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

66.220.158.27 login.facebook.com

66.220.158.27 upload.facebook.com

69.171.242.27 graph.facebook.com

66.220.158.27 pixel.facebook.com

66.220.158.27 apps.facebook.com


173.252.110.27 facebook.com

173.252.73.52 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69.171.237.20 login.facebook.com

69.171.224.42 upload.facebook.com

66.220.158.27 graph.facebook.com

69.171.224.42 pixel.facebook.com

69.171.228.24 apps.facebook.com

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Kitten_Chubby
By thuy_bp75
#617699 Lạ nhỉ, bạn thử xóa hết các dòng phía dưới chỉ để lại 2 dòng của localhost xem sao, mình vẫn giữ nguyên file host và up ảnh bt mà ^^
By what_love_k
#617702 Thank các bạn đã nhiệt tình vậy là vấn đề của mình không được giải quyết, mình không thích dùng Phần mềm vì nó gây chậm đường truyền kinh khủng, code thì hầu như trên mạng có gì đều lôi vào add vào host rồi, DNS thì cứ 8888, 8844 thôi
By c0nverse1
#617704 Dùng cờ rôm +, vào facebook không cần chỉnh sửa gì hết, bạn có thể cân nhắc bạn làm theo cách này hay bạn xóa hết phần host của FB đi rồi sủa DNS ---->8.8.8.8----8.8..4.4 chác là được đấy
By nhatkycuatoi_14
#617705 Thank các bạn đã nhiệt tình vậy là vấn đề của mình không được giải quyết, mình không thích dùng Phần mềm vì nó gây chậm đường truyền kinh khủng, code thì hầu như trên mạng có gì đều lôi vào add vào host rồi, DNS thì cứ 8888, 8844 thôi chém gió
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement