Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By p3_k3o_1002
#614905 Em có 1 file .exe

Em muốn up vào 1 đường link để khi tick vào thì nó sẽ thực hiện downdoad ngay thì làm sao ?

Aj pít xin júp jùm em.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement