Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By traitimtinhsi_ml1984
#611528 MathType 6.9 for Windows (9.8 MB)là phần mềm hỗ trợ gõ công thức toán học 1 cách trực quan khi soạn thảo văn bản. Nếu như đã dùng chức năng gõ công thức toán học trong Word (Microsoft Equation), bạn sẽ rất dễ dàng dùng MathType, bởi vì MathType chính là bản mở rộng của công cụ đó (nó được Microsoft mua lại để tích hợp vào trình soạn thảo Microsoft Word).


MathType 6.9 for Windows (9.8 MB) đưa ra cho bạn 1 bảng lựa chọn các kiểu kí hiệu toán học, từ các dấu tích phân, đạo hàm, các dấu vector, kí hiệu tổng sigma, dấu so sánh… đến cả các kí tự toán học đặc biệt như alpha, beta, pi, … Đối với các biểu thức toán học phức tạp, bạn chỉ cần điền các giá trị vào các vị trí tương ứng, chúng sẽ hiển thị ngay cho bạn thấy và chỉnh sửa.MathType 6.9 for Windows (9.8 MB) New Features:

1. Now supports Microsoft Office 2013 and Office 365:

- Office 2013 and Office 365: MathType 6.9 is fully compatible with Office 2013 and Office 365 installed on Windows 7 and 8 computers.

- Office 2010, 2007, 2003, and XP: MathType 6.9 is fully compatible.

- Office Web Apps, Office Mobile, and Office RT: MathType equations cannot be edited in these Office versions but equations created in other versions of Office will display and print.

- Office 32- and 64-bit: MathType 6.9 is compatible with both 32-and 64-bit versions of Office.
2. Compatibility with 700+ applications and websites.
3. MathPage now supports MathJax: Our MathPage™ technology now has the option to publish your Word documents as web pages with MathML equations displayed using MathJax technology.
4. Windows 8 compatibility: MathType 6.9 works on Windows 8, Windows 7, Vista, and XP operating systems. MathType is not compatible with Windows RT.MathType 6.9 for Windows (9.8 MB) equations are compatible with MathType 6.x and 5.x equations so you can continue to work with other MathType users even if they haven't upgraded yet. When you upgrade to MathType 6.9 any changes you've made in your installed phiên bản of MathType, including keyboard shortcuts, toolbars, preferences, etc. will be retained.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bản setup
Code: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Key:
Code: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
hoặc
Bản Portable MathType 6.9
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nguồn: sưu tầm.
By tnn10
By bl4ck4ndwhjt3r0s3
#611543 không kích hoạt được bạn ơi
Kết nối đề xuất: