Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By luxubu88
#610716 Usb của E không định đạng NTFS được,nên mỗi lần coppy gì chỉ có máy của mình đọc được.Cắm vào máy người ta có lúc vào không được,mấy anh giúp E với..

Thank!!
By bachhop172000
#610736 BẠn thử suy nghĩ lại bạn đã từng sử dụng phần mềm đặt mật khẩu cho usb chưa

nếu đã dùng thì phải dùng bằng chính phần mềm đó gỡ nó ra
By Lucky_BoyHD
#610737 mình mới mua cái USB bạn à.Lúc đầu copy file,mang qua máy tính khác nó không hiển thị,mang về lại máy mình cũng thế.Mình định format theo định dạng NTFS nhưng không được.
By nh03m_ko0l
#610738 mình mới mua cái USB bạn à.Lúc đầu copy file,mang qua máy tính khác nó không hiển thị,mang về lại máy mình cũng thế.Mình định format theo định dạng NTFS nhưng không được. USB mấy GB ? 4GB trở xuống thỉ để Fat32 cho r
By bitter_schokolade
#610740 Format kiểu gì không ảnh hưởng đến việc đọc dữ liệu được hay không. Có lẻ USB của bạn bị lỗi. Nên đem lại chỗ bán để người ta xem và giải quyết.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement