Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Farquarson
By conangdeptrai1012c
#610470 Cháy da mặt? Bạn upload ảnh lên đây để mình xem.

Mình nghĩ có thể là da đen Bạn chỉnh sáng lên, lọc màu vào là được
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement