Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Tally
#609104 Tình hình là e có mấy cái clip nay e muốn từ phần mềm Proshow Producer hay Sony Vegas ghép mấy


clip đó lại thành 1 clip, và khi chuyển từ clip này sang clip khác có hiệu ứng như trong Proshow làm được


trên Side ảnh vậy đó, và chèn nhạc nền vào cho clip. Xin cao nhân chỉ dạy cho ạ !
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement