Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By forever_yeunguoitrongimlang
#608890 Bản x32 thì mình bị chỗ Add Text như thế này, nhấn T thì lại bị thế, những cái khác bình thường hết:Còn bản x64 thì bị thế này:Ai biết giúp với !
By Rufio
#608954 thử reinstall dc hk bạn??? chứ mình cũng từng xài gùi cả windows 32 với 64 bit vẫn rất oki mak nhỉ???
By Gia_Khoa
#608955 Bản x32 thì mình bị chỗ Add Text như thế này, nhấn T thì lại bị thế, những cái khác bình thường hết:Còn bản x64 thì bị thế này:Ai biết giúp với ! Với x32: run as admin và compatibility XP SP3 khi chạy phần mềm xem sao bạn

x64: Bạn cài netframework vào


hay gỡ ra như bạn trên nói xem sao nha bạn
By p3h30_h4ppj
#608956 Với x32: run as admin và compatibility XP SP3 khi chạy phần mềm xem sao bạn

x64: Bạn cài netframework vào


hay gỡ ra như bạn trên nói xem sao nha bạn
Bản x32 đã làm theo đúng như bạn mà vẫn bị lỗii đó khi add text

Bản x64 thì .NET bảo đảm không thiếu vì Windows 8 mình cài đầy đủ rồi, NET 3.5 với 4.0 đều có hết !

Đã xóa bằng Total và cài lại nhiều lần ! Ai biết giúp với !
By tuan_da
#608957 Bản x32 đã làm theo đúng như bạn mà vẫn bị lỗii đó khi add text

Bản x64 thì .NET bảo đảm không thiếu vì Windows 8 mình cài đầy đủ rồi, NET 3.5 với 4.0 đều có hết !

Đã xóa bằng Total và cài lại nhiều lần ! Ai biết giúp với !

Vậy thì bạn dùng bản portable đi
By Morris
#608958

Vậy thì bạn dùng bản portable đi
Hic chẳng hiểu nó bị gì, mới down Portable về vẫn bị lỗi đó khi add text
Kết nối đề xuất: