Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By anhchangnhaque_69
#608522 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Mình đang gõ bằng phông chữ bickley script font thì tự nhiên word chuyễn sag phônh times new roman là sao ?...mong mọi người chỉ mình cách khắc phục.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By phamthuthoa
By cuz_of_u000
#608525 Bạn muốn lại dùng cái font đầu tiên của từ "Mây là ..." thì bạn xóa từ phải sang trái đến chứ "L" thì dừng lại sau đó viết tiếp thì nó vãn là cái font ban đầu bạn chọn thôi.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Mình đang gõ bằng phông chữ bickley script font thì tự nhiên word chuyễn sag phônh times new roman là sao ?...mong mọi người chỉ mình cách khắc phục.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement