Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By virus_tinhyeu_2103
#608195 Mình tìm mãi trên mạng cái phần mềm tạo tự động cài đặt rồi đóng gói file lại thành file .MSI ấy...Phần mềm có tên là 'Silent càiBuilder' có phiên bản 3.0 rồi nhưng mà chẳng có Cr-ack hay key... các bạn ai có phần mềm này và hướng dẫn sử dụng thì cho mình xin với...Thank rất nhiều...

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Heng
Kết nối đề xuất: