Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By yenbeckham
#607477 Mình cài được,nhưng khi mở vb6 thì nó báo lỗi: Automation erro,erro accessing the ole registry.

Và cũng không tìm thấy file gỡ trong program and featues!!!

Mong các bạn giúp đỡ
By sweet_cherry41090
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement