Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By lonely_4ever_54
#607319 Hướng dẫn cập nhật IDM CC phiên bản mới nhất

Sau khi download về mở file idmmzcc.xpi bằng trình duyệt Firefox hay kéo thả file idmmzcc.xpi vào Firefox


Hộp thoại cài đặt hiện ra chọn Cài Đặt Ngay


Quá trình cài đặt chưa đến 1s , thông báo tiện ích cài đặt đã hoàn tất
Khởi động lại Firefox để cập nhật IDM CC mới nhất


Bản IDMCC 7.3.37
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bản IDMCC 7.3.38
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bản IDMCC 7.3.40
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bản IDMCC 7.3.41
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pakon lưu ý là copy link rùi paste lên trình duyệt nhé
By luckystar2979
By anhchangxibo_cm
#607339 Không thấy người ta ghi copy, past link ah. Nhắm mắt nhắm mũi la lối om xòm Lỗi của mình mà bạn. Lúc trước mình để Link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! dẫn tới bị hiểu nhầm là link die ^^
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement