Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By duong_1982
#606397 Em dùng chrome mỗi khi vào 1 trang web nào đó mà không vào được nó sẽ lưu hình ảnh lỗi của trang đó lại, VD: trang google ở ảnh dưới. Lâu lâu nó tự load lại ảnh mới, không biết có cách nào để nó load lại luôn không
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By angeloflove3779
By Birche
#606427 Em dùng chrome mỗi khi vào 1 trang web nào đó mà không vào được nó sẽ lưu hình ảnh lỗi của trang đó lại, VD: trang google ở ảnh dưới. Lâu lâu nó tự load lại ảnh mới, không biết có cách nào để nó load lại luôn không
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bạn cứ F5 nhiều lần web google lúc google không bị lỗi là ok Khi đó hình ảnh hiển thị sẽ không phải là hình bị lỗi nữa.

Cái hình nhỏ đó là mấy cái web được truy cập nhiều nên nó hiện lên thôi ý mà
By Osmarr
#606428 ^ không ăn thua bạn ah. Cái hình ảnh đó nếu để bình thường chắc phải 1 tuần mới load cái ảnh mới mà lạ nhất là cứ khi load web lỗi là nó lại lưu cái ảnh lỗi vào ngay được.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement