Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Odanodan
#604047 PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ, CHẤM CÔNG VÀ TÍNH LƯƠNG
Chức năng của phần mềm quản lý nhân sự , chấm công và tiền lương:


Quản lý Nhân sự

Quản lý Chấm công

Quản lý Tiền lương

Quản lý Thuế

Quản lý Báo cáo

Quản lý Nhà ăn

Quản lý Hệ thống

CÁC PHÂN HỆ:
Phân hệ quản lý nhân sự

Quản lý chi tiết thông tin về hồ sơ, lý lịch của người lao động theo mẫu quy định

Theo dõi đầy đủ quá trình lương, đào tạo, phát triển của từng nhân sự

Quản lý đầy đủ thông tin về hợp đồng lao động, thông báo đến hạn, lên lương

Quản lý đầy đủ hồ sơ tuyển dụng của công ty

Quản lý đầy đủ thông tin điêug chuyển lao động

Hỗ trợ quản lý tất cả thông tin chính sách cho người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ nghĩ theo quy định

Quản lý khám sức khỏe cho lao động

Phân hệ chấm công


Chấm công tự động thông qua các loại thẻ hay vân tay

Thiết lập lịch làm việc cho từng nhân sự

Quản lý làm việc theo nhiều ca, nhiều chế độ khác nhau

Cho phép chấm công theo nhóm, phòng ban

Tự động nhận diện giờ làm thêm

Phân hệ tiền lương


Tính lương cho nhiều đối tượng như chuyên viên văn phòng, công nhân, chuyên viên thử việc, hợp đồng…

Cơ chế tính lương động đáp ứng với nhiều hình thức tính lương

Cho phép tính lương theo sản phẩm, theo ca, lương khoán, công đoạn sản xuất, dây chuyền sản xuất

Hỗ trợ đánh giá và trả lương theo kết quả đánh giá

In phiếu lương cho từng nhân viên

Phân hệ báo cáo


Cung cấp tất cả các báo cáo cần thiết về nhân sự, chấm công, tiền lương

Cho phép xây dựng báo cáo động theo yêu cầu của doanh nghiệp

Đầy đủ các mẫu báo cáo chuẩn về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT theo quy định hiện hành


Để biết thêm chi tiết về chức năng của phần mềm thì liên hệ Thạch 0935 713 816 ,Yahoo: thachphamqn hay Email: [email protected]
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement