Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By tieutusitinh1
#603821 em đang sài win8 thì chuyển sàn sài win7 64 bit thì dùng connectify để phát wifi bị lỗi không nhập được hostpotname và pass, mặc dù em đã bẻ khóa rồi: ai gặp tình trạng này rồi xin mọi người chỉ giúp..................................
By soi_hoang_7
#603889 Cứ connect bằng tên mặc định rồi nó sẽ sáng chỗ đổi tên và pass bạn ơi!
By ngochuyen_1393
#603891 dùng phần mềm làm gì,dùng ngay chức năng của windows 7 ấy. setup a new conection ỏ network---> setup a wireless ad hoc---> next---->>user name. pass.(save this network)----->> next-----> turn on internet sharing đợi máy kêt nối vào thôi ..chúc vui vẻ!!
By vy_tony201rox
#603892 dùng phần mềm làm gì,dùng ngay chức năng của windows 7 ấy. setup a new conection ỏ network---> setup a wireless ad hoc---> next---->>user name. pass.(save this network)----->> next-----> turn on internet sharing đợi máy kêt nối vào thôi ..chúc vui vẻ!! windows 8 không làm thế này dc bạn ạ!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement