Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By zill_n_zill
By Jeriel
By your_little_angel412
#602672 Bản này là bản mới nhất, đã được Cr-ack sẵn. NHiệm vụ của bạn là down về rồi cài là full ^^
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By bupbethiensu3006
#602673 - Vào đường dẫn: C:\Windows\System32\drivers\etc

- Mở file host lên và thêm xuống dưới cùng dòng:207.44.199.159 registeridm.com

207.44.199.16 registeridm.com

27.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

đăng kí với code: NTOQN-7HUL9-NEPFL-13I0A

tên tùy ý
By hokhanhtruong_gl
#602803 cái này Cr-ack dễ như gì mà quan trọng hóa vấn đề

nào là dùng host, patch, Cr-ack, silent...
Kết nối đề xuất: