Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By trinh19922001
#602212 Mình đã cài được autocad 2012, nhưng đến đoạn Cr-ack thì lại không Cr-ack được mặc dù đã làm tuần tự theo đúng các bước . Đến bước nhập Request code: FT54 NLLU WEGP 7S3Q 24ZH YQ6A XXNJ JXPZ vào Cr-ack thì không được, không biết bị cái gì mong có ai biết giúp đở mình với? . Do mới lần đầu đặc câu hỏi lên diển đàn nên có gì sai sót với không rỏ ràng mong các bạn thông cảm
Kết nối đề xuất: