Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Filmer
#602103 Em vừa tải Desktop Icon Toy về vọc.
Em sắp xếp biểu tượng màn hình của phần mền desktop Icon Toy nhưng refresh các biểu tượng về vị trí mặc định của win... các bạn cứu giúp e...
By lanhlung_votinh_chien_hetminh_9x
#602128 Chuột phải ngoài desktop -> sort by -> ... . Thích về kiểu nào thì bạn chọn kiểu đó
By lypele_1990
#602129 trong phần option của nó bạn thử chọn ở Lock icon, Fixed icon xem có thay đổi được gì ko.
By kool_girl8888
#602132 tk các bạn..mình giải quyết được rầu..chỉ là do wá ít biểu tượng thui
By Torrey
#602134 của mình cũng vậy không biết tại sao
By quynhtramqx
#602135 của mình cũng vậy không biết tại sao mình vừa nói ở trên kìa
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement